Meat

Naked truth Olive oil
Federico II Latticini · Stracchinati
Nordico Latticini · Stracchinati
Onda Blu Latticini · Stracchinati
Garretto posteriore o Stinco Carni · Terza categoria
Pancia o Fianchetto Carni · Terza categoria
Collo Carni · Terza categoria
Garretto Anteriore Carni · Terza categoria